Edel arm en rijk maakt de dood gelijk.

In de dood is iedereen gelijk.


Trefwoorden

arm dood gelijk edel rijk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden