Een arm om iemands schouder.

Troost.


Trefwoorden

arm iemands schouder

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden