Iemand over de schouder aanzien.

Iemand minachten.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden