Iemand over de schouder aanzien.

Iemand minachten.


Trefwoorden

aanzien schouder over

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden