Iemand over de schouder aanzien.

Iemand minachten.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.