Het is vaak groter kunst te zwijgen dan te spreken.

Het is moeilijk om iets geheim te houden.


Trefwoorden

kunst spreken groter vaak zwijgen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden