Iemand onder vier ogen spreken.

Iemand persoonlijk spreken; zonder anderen erbij.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.