Iemand onder vier ogen spreken.

Iemand persoonlijk spreken; zonder anderen erbij.


Trefwoorden

ogen onder spreken vier

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden