Iemand onder vier ogen spreken.

Iemand persoonlijk spreken; zonder anderen erbij.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden