Iemand van vier duiten weerom geven.

Iemand zeggen waar het op staat.


Trefwoorden

geven duiten weerom vier

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden