Aalmoezen geven verarmt niet.

Als je iets van je rijkdom weggeeft krijg je daar in geestelijk opzicht iets voor terug.


Trefwoorden

aalmoes geven

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden