Aalmoezen geven verarmt niet.

Als je iets van je rijkdom weggeeft krijg je daar in geestelijk opzicht iets voor terug.


Trefwoorden

aalmoes geven

Spreekwoorden met dezelfde betekenis


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden