Aanstoot geven.

Anderen door onzedelijk of onreligieus gedrag schokken.


Trefwoorden

geven aanstoot

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden