Aanstoot geven.

Anderen door onzedelijk of onreligieus gedrag schokken.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.