Hij is op de duiten.

Hij is een gierigaard.


Trefwoorden

duiten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden