Peerden vallen ook al hebben ze vier poten.

Iedereen doet wel eens iets verkeerds.


Trefwoorden

hebben ook vallen al poten vier

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden