Iets op poten zetten.

Iets nieuws opstarten.


Trefwoorden

zetten poten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden