Een kat komt altijd weer op zijn poten terecht.

Uiteindelijk komt het toch weer in orde.


Trefwoorden

weer kat poten terecht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden