Hij heeft daarbij het loodje gelegd.

Hij is daarbij omgekomen.


Trefwoorden

loodje

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden