Hij heeft de prins gesproken.

Hij heeft teveel gedronken.


Trefwoorden

prins

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden