Hij weet van de prins geen kwaad.

Hij weet er niets van af; hij is er niet bij betrokken.


Trefwoorden

kwaad prins

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.