Een kwaad oog op iemand hebben.

Iemand onheil toewensen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden