Hij heeft haar het helster afgestreken.

Hij heeft het met haar uitgemaakt.


Trefwoorden

helster afstrijken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden