Hij heeft zijn sporen verdiend.

Hij heeft bewezen er kundig in te zijn.


Trefwoorden

verdiend sporen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden