Hij is als een willoos werktuig in zijn handen.

Hij doet alles wat hem wordt opgedragen.