Hij is als een willoos werktuig in zijn handen.

Hij doet alles wat hem wordt opgedragen.


Trefwoorden

handen willoos werktuig

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden