Hij is de berg over.

Hij is de moeilijkheden te boven gekomen.


Trefwoorden

over berg

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.