Hij is een man in bonis.

Hij is een vermogend man.


Trefwoorden

man bonis

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden