Hij is er de man niet naar.

Hij doet zoiets niet.


Trefwoorden

man

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden