Hij is er wel zijn getij geweest.

Hij is daar lang gebleven.


Trefwoorden

getij

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden