Het getij laten verlopen.

Een goede kans onbenut laten.


Trefwoorden

laten getij verlopen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden