Hij is in de as gevallen.

Hij is mislukt.


Trefwoorden

as

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden