Men moet het vuur onder de as zoeken.

Je moet je inspannen om een klus te klaren.


Trefwoorden

men zoeken onder as moeten vuur

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden