De kastanjes voor iemand uit het vuur halen.

De moeilijkste dingen voor iemand doen.


Trefwoorden

halen vuur kastanjes

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden