Hij is zijn wilde haren nog niet verloren.

Hij is nog steeds even onbezonnen en wild.


Trefwoorden

nog verloren haren wilde

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden