Men moet de gelegenheid bij de haren grijpen.

Je moet een gunstige gelegenheid benutten.


Trefwoorden

men moeten haren gelegenheid grijpen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden