Uit het leven gegrepen.

Aan de werkelijkheid ontleend.


Trefwoorden

leven grijpen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden