Hij heeft de gelegenheid laten glippen.

Hij heeft geen gebruik gemaakt van een mogelijkheid.


Trefwoorden

laten gelegenheid glippen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden