Hij is zo blind als een mol.

Hij ziet niets.


Trefwoorden

blind mol