Een blind paard kan er geen schade doen.

Die ruimte is helemaal leeg; er staat niets van waarde.


Trefwoorden

paard doen schade blind

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden