Als het hooi het paard volgt dan wil het gegeten zijn.

Als de vrijster achter haar geliefde aanloopt wil zij (te) graag trouwen.


Trefwoorden

paard hooi volgt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden