Hij is zo dood als een pier.

Hij is helemaal dood.


Trefwoorden

dood pier

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.