Hij is zonder spat of gal.

Hij is zonder gebreken.


Trefwoorden

zonder gal spat

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden