Hij maakt veel van zijn neus.

Hij is erg trots.


Trefwoorden

veel neus

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.