Hij staat in de pas.

Men is hem gunstig gezind.


Trefwoorden

staat

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden