Dat staat als een paal boven water.

Dat is absoluut zeker.


Trefwoorden

boven water staat paal

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden