De zee is altijd zonder water.

Rijke mensen hebben nooit genoeg; ze klagen altijd dat ze zo weinig overhouden.


Trefwoorden

zonder water zee

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden