Die het water deert die het water keert.

Degenen die aan de dijk liggen moeten hem ook onderhouden.


Trefwoorden

deren water keert

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden