Men moet teren dat het morgen niet mag deren.

Je moet je uitgaven aanpassen aan je inkomsten.


Trefwoorden

men deren moeten morgen teren

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden