Hij staat in de reuk van heiligheid.

Hij is erg vroom.


Trefwoorden

staat reuk heiligheid

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden