Hij staat in de reuk van heiligheid.

Hij is erg vroom.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden