Hij strijd onder eigen banier.

Hij komt voor zichzelf op.


Trefwoorden

onder strijd banier

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden