Hij weet van toeten nog blazen.

Hij is weet er helemaal niets van.


Trefwoorden

nog blazen toeten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden