Hij werkt als een slak.

Hij werkt erg traag.


Trefwoorden

slak

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden