Iemand belachelijk maken.

Iemand in diskrediet brengen.


Trefwoorden

maken belachelijk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden