Iemand de plak opleggen.

Iemand slaag geven.


Trefwoorden

plak opleggen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden