Onder de plak zitten.

Alles moeten doen wat je wordt opgedragen.


Trefwoorden

onder zitten plak

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden