Iemand onder de duim houden.

De baas spelen over iemand.


Trefwoorden

onder houden duim

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden